Case Studies

Åbuen - Broen over Ågade
Dissing+Weitling
 

Åbuen er en del af Copenhagen X projektet og udgør med sin buede form en smuk cykelsti og byport over den brede Ågade på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg. Åbuen er en del af Copenhagen X projektet og udgør med sin buede form en smuk cykelsti og byport over den brede Ågade på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg. LHPteknik har ydet råd om og leveret dele til dæmpere, der sikrer dæmpning af broens svingninger og vibrationer.
 

 

 

"De syv vikinger"
Moesgaard Museum

”De syv vikinger” er en udstilling på Moesgaard Museum, der ved hjælp af ny teknologi lader museumsgæsterne rykker helt tæt på syv forskellige typer af vikinger. Som en del af denne udstilling har Moesgaard Museum opstillet en række rosimulatorer, og det er disse maskiner som LHPteknik har leveret produkter til. Dæmperne er med til at yde modstand i romaskinen således, at den der sidder med ”årerne” får en fornemmelse af, at trække åren igennem vandet.

Mere info om projektet