Støddæmpere til Industrien

Elasto-Fluid

hydrostatisk kompression

Elasto-Fluid er anvendelig i mange forskellige industrier til beskyttelse af maskiner, udstyr og gods fra kraftige slagpåvirkninger.

Støddæmper og /eller fjeder i serien WES er baseret på princippet i hydrostatisk kompression af visko-elastiske flydemidler. Der benyttes to karakteristikker, evnen til kompression og viskositet. Det betyder, at en dobbelt funktion som støddæmper og fjeder kan anvendes samtidig eller hver for sig. Støddæmpning opnås gennem en drosselboring eller tolerancen mellem cylinder og stempelstang. En given masse i bevægelse bliver dæmpet i anslaget. Fjedereffekten kan opnås ved hjælp af evnen til at komprimere flydemidlet i cylinderen med op til 15% i volumen. Returnering af stempelstangen opnås med det elastiske komprimerede flydemiddel.

WES Elasto-Fluid Støddæmper

Som dæmpningsmiddel er anvendt et høj viskose Elastomer, hvilket giver stor sikkerhed mod lækage.

WES elasto-fluid støddæmperen andvendes bl.a. til jernbaner, slusere, militære anlæg og maskinbygninger.

Egenskaber

  • Energioptagelsen er i forhold til størrelsen meget stor Max. 1.000.000 Nm.
  • Dæmpningskarakteristik er progressiv, hvilket giver en ”blød” opbremsning.
  • Overflade beskyttelse: Trykrøret er forzinket, øvrig dele som cylinderen er malet. Denne konstruktion gør, at man opnår lang vedligeholdelsesfri levetid.
  • Temperatur område -20ºC - +60ºC

WES-F Elasto-Fluid Fjeder

Eksempler på anvendelse: Valseanlæg i varmvalseværker og koldvalseværker.

De meget små indbygningsmål, den meget gode evne til fastholdelse af dæmpningskarakteristika - selv efter flere år i brug samt den enkle montage gør denne fjeder meget anvendelig. Dertil kommer, at der ikke er nogen vedligeholdelse, ingen løbende justering og en levetid på op til 10 år. Se beskrivende tegning i kataloget.